شرایط انجام آزمایش پرولاکتین

مهم ترین شرایط انجام آزمایش پرولاکتین، از نظر دکتر مونا کوچک پور (دکتر زنان و زایمان در رشت)

Image

به گفته دکتر مونا کوچک پور، رعایت نکات ذیل، برای انجام آزمایش پرولاکتین الزامی است:

  1. دو تا سه ساعت از خواب بگذرد.
  2. بهتر است دوازده ساعت ناشتا باشید.
  3. یک روز قبل آزمایش، فعالیت جنسی نداشته باشید.
  4. شب قبل از آزمایش، لباس تنگ یا سوتین تنگ نپوشید.
  5. دوازده ساعت قبل از آزمایش فعالیت ورزشی نداشته باشید.
  6. روز قبل از آزمایش، تحریک پستان و معاینه پستان انجام ندهید.
  7. شب قبل از آزمایش به اندازه کافی -یعنی حداقل ۶ تا ۸ ساعت- بخوابید.
  8. سی دقیقه قبل از آزمایش در آزمایشگاه حضور پیدا کنید؛ بنشینید و استرس نداشته باشید.
  9. دوازده ساعت قبل از آزمایش، مکمل های حاوی ویتامین B7 که در مکمل های پوست مو و ناخن وجود دارد را مصرف نکنید.

Search